Οδηγίες για την ενεργοποίηση εκτροπής κλήσεως

09.09.20 04:59 PM By Irene

στα Ελληνικά

Για την ενεργοποίηση εκτροπής (Call Forward) θα πρέπει να καλέσετε το 2107100999 από το Supervoice Trunk σας και παρακάτω είναι οι επιλογές που έχετε στο αυτοματοποιημένο μήνυμα.


Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία προώθησης κλήσεων Supervoice, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες βήμα προς βήμα.


1. Πληκτρολογήστε 2107100999 από το PBX χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Supervoice


2. Εάν επιθυμείτε να ορίσετε τον προορισμό σας χωρίς όρους (προώθηση όλων), πατήστε 1


    2.1. Εισαγάγετε τον επιθυμητό προορισμό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου σας


    2.2. Ο επιθυμητός προορισμός πρέπει να εισαχθεί σε μορφή E164 ακολουθούμενο από το πλήκτρο (#),που σημαίνει ότι εάν θέλετε να ορίσετε το +3069XXXXXXXX ως εκτροπή χωρίς όρους, πρέπει να εισαγάγετε 3069XXXXXXXX#


    2.3. Αφού εισαγάγετε τον επιθυμητό προορισμό προώθησης χωρίς όρους, παρακαλώ ακούστε προσεκτικά και επιβεβαιώστε ότι είναι το σωστό, πατώντας 1, διαφορετικά πατήστε 2 ή οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο για να επιστρέψετε στο κύριο μενού


3. Εάν θέλετε να ακούσετε τον τρέχοντα προωθητικό σας όρο χωρίς όρους (προώθηση όλων) , παρακαλώ πατήστε 2


4. If you want to deactivate your destination unconditionally (forward all), please press 3


5. If you want to set the non-available call forwarding destination (forward the call when your PBX is not accessible), please press 4


    5.1. Enter the desired destination using your phone keypad


    5.2. The desired destination must be entered in E164 format followed by the (#) key, which means that if you want to set + 3069XXXXXXXX as a forwarding call no destination is available, you must enter 3069XXXXXXXX #


    5.3. After entering the desired non-available call forwarding destination, please listen carefully and confirm that it is correct by pressing 1, otherwise press 2 or any other key to return to the main menu


6. If you want to listen to the currently unavailable call forwarding destination (call forwarding when your PBX is not accessible), press 5


7. If you want to deactivate your destination unconditionally (call forwarding when your PBX is not accessible), press 6


8. To exit the Supervoice call forwarding service, please closeCFU & CFA for routing incoming Supervoice customer calls.


1. Checks if CFA (Call Forward All) is enabled, if yes then sends the call to the number set as CFA


2. Sends the call to the PrimaryTrunkID of the account to which the DID belongs


3. If it is not reachable then it sends the call to FailoverTrunkID of the account to which the DID belongs (if any)


4. If it is not reachable then it sends the call to the CFU (Call Forward when Unreachable) of the account to which the DID belongs (if any)


Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στον πελάτη να ορίζει μόνος του την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση CFA και CFU.


Έστω λοιπόν ότι:


1. θέλει να ορίσει CFA στο 6932400722, θα πρέπει να καλέσει *21306932400722


2. θέλει να απενεργοποιήσει το CFA, θα πρέπει να καλέσει *2122


3. θέλει να ορίσει CFU στο 6932400722, θα πρέπει να καλέσει *22306932400722


4. θέλει να απενεργοποιήσει το CFU, θα πρέπει να καλέσει *2222


Για να τα κάνει όλα αυτά θα πρέπει να ακούει κάποιο μήνυμα που θα του λέει τον αριθμό (στις περιπτώσεις που θα κάνει set) και μετά θα του δίνει επιλογή (π.χ. 1 για επιβεβαίωση ή 2 για cancel).


Αντίστοιχα με τις απενεργοποιήσεις θα ακούει μήνυμα που θα τον ενημερώνει ότι πρόκειται να απενεργοποιήσει το CFA/CFU αντίστοιχα προς τον αριθμό τάδε όπου και πάλι θα του δίνει επιλογή (π.χ. 1 για επιβεβαίωση ή 2 για cancel).


Για ενεργοποίηση CFA


Welcome to Supervoice Call Forward Service.


If you wish to set Call Forward All to (saydigit) press 1 or press 2 to cancel.


Επιλογή 1: Call Forward All to (saydigit) has been activated,Goodbye


Επιλογή 2(ή ότι άλλο): Setting Call Forward All has been cancelled, Goodbye


Για απενεργοποίηση CFA


Welcome to Supervoice Call Forward Service.


If you wish to deactivate Call Forward All to (saydigit) press 1 or press 2 to cancel.


Επιλογή 1: Call Forward All to (saydigit) has been deactivated, Goodbye


Επιλογή 2(ή ότι άλλο): Deactivating Call Forward All has been cancelled, Goodbye


Για ενεργοποίηση CFU


Welcome to Supervoice Call Forward Service.


If you wish to set Call Forward Unreachable to (saydigit) press 1 or press 2 to cancel.


Επιλογή 1: Call Forward Unreachable to (saydigit) has been activated, Goodbye


Επιλογή 2(ή ότι άλλο): Setting Call Forward Unreachable has been cancelled, Goodbye


Για απενεργοποίηση CFU


Welcome to Supervoice Call Forward Service.


If you wish to deactivate Call Forward Unreachable to (saydigit) press 1 or press 2 to cancel.


Επιλογή 1: Call Forward Unreachable to (saydigit) has been deactivated, Goodbye


Επιλογή 2(ή ότι άλλο): Deactivating Call Forward Unreachable has been cancelled, Goodbye


Μπορεί να κάνει τα παραπάνω και καλώντας το αυτοματοποιημένο φωνητικό σύστημα στο 2107100999 από το ίδιο το trunkIrene