ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ 3CX ΜΕ SUPERVOICE

01.07.20 02:08 AM By Irene

Πραγματοποίηση Registration

1. Για να συνδέσετε το Supervoice Trunk θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε Public Static IP.

2. Θα πρέπει να μας αποστείλετε ένα email στο [email protected] με την Public Static IP που χρησιμοποιεί το 3CX για να συνδεθεί στο Internet προκειμένου να χαρακτηρισθεί ως αποδεκτή IP ή εναλλακτικά αν δεν έχετε Public Static IP να μας αποστείλετε το FQDN του 3CX σας το οποίο δημιουργείτε κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του 3CX και μπορείτε να το δείτε στο Dashboard του 3CX προκειμένου να χαρακτηριστεί ως αποδεκτό FQDN.

3. Δημιουργείστε ένα νέο SIP Trunk με τον χαρακτηρισμό Generic VoIP Provider με τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
4. Έπειτα μεταβείτε στο 3CX Web GUI και συγκεκριμένα στο SIP Trunks -> + Add SIP Trunk και ακολουθείστε τα κάτωθι screenshots:


 
5. Έπειτα στο πεδίο “Registrar/Server/Gateway or IP”, συμπληρώνετε sip.supervoice.eu.
Στο πεδίο “Authentication ID (aka SIP User ID)” συμπληρώνετε το id του λογαριασμού σας και στο πεδίο “Authentication Password” το password σας, με τις τιμές που έχετε λάβει στο email και στο SMS αντίστοιχα.


6. Επιλέξτε OK, και ελέγξτε την κατάσταση του trunk σας.7. Για την ορθή εμφάνιση του CallerID θα πρέπει να μεταβείτε στις ρυθμίσεις του trunk σας και στα Inbound Parameters στα πεδία "CallerName" caller's name (default: From -> display name) και "CallerNum" caller's number (default: From -> user) να ορίσετε και στις δύο ρυθμίσεις την επιλογή: From: Display Name.