ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ASTERISK BASED PBX ΜΕ SUPERVOICE

01.07.20 01:47 AM By Irene


1. Η πρόσβαση στην υπηρεσία Supervoice και η εγγραφή στο Supervoice Trunk παρέχεται χρησιμοποιώντας TLS.

 

2. Δημιουργείστε ένα νέο SIP Trunk στο PBX σας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω peer details, αντικαθιστώντας τα πεδία fromuser και username με το id σας, καθώς και το password με το password που σας έχει σταλεί μέσω SMS:

 

context=from-trunk

type=peer

srvlookup=yes

host=sip.supervoice.eu

port=5061

fromuser=id00XXXXX

username=id00XXXXX

secret=PASSWORD

qualify=yes

nat=no

insecure=port,invite

dtmfmode=inband

canreinvite=no

disallow=all

allow=alaw&ulaw&g729

trustrpid=yes

sendrpid=pai

transport=tls

 

To Registration String θα είναι το ακόλουθο:

 

tls://id00XXXXX:[email protected]:5061/id00XXXXX

 

3. Πραγματοποιήστε είσοδο στο asterisk CLI σας και πληκτρολογείστε:

 

sip show registry

 

Εάν το registration του trunk σας είναι επιτυχές το PBX σας θα σας επιστρέψει μήνυμα παραπλήσιο με το παρακάτω:

 

Host                                dnsmgr            Username            Refresh State            Reg.Time

 

sip.supervoice.eu:5061      N                    10000105            RegisteredMon,         06 Feb 2017 16:21:28

 

Τέλος, το Asterisk PBX σας δεν θα πρέπει να ελέγχει την γνησιότητα των TLS certificates όσο λειτουργεί ως client. Επομένως θα πρέπει να εισάγετε τις παρακάτω γραμμές στο αρχείο /etc/asterisk/sip_ custom.conf και να πραγματοποιήσετε ένα “core reload” μέσα από το Asterisk CLI.

 

tlsbindaddr=[::]:5061

tlsdontverifyserver=yes

tlsclientmethod=tlsv1

tlsenable=yes

tlsprivatekey=/etc/asterisk/keys/default.key

tlscertfile=/etc/asterisk/keys/default.crt

Irene