ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ASTERISK BASED PBX ΜΕ SUPERVOICE

01.07.20 01:47 AM By Irene

Πραγματοποίηση Registration

1. Η πρόσβαση στην υπηρεσία Supervoice και η εγγραφή στο Supervoice Trunk παρέχεται χρησιμοποιώντας TLS.


2. Δημιουργείστε ένα νέο SIP Trunk στο PBX σας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω peer details, αντικαθιστώντας τα πεδία fromuser και username με το id σας, καθώς και το password με το password που σας έχει σταλεί μέσω SMS:


context=from-trunk
type=peer
srvlookup=yes
host=sip.supervoice.eu
port=5061
fromuser=id00XXXXX
username=id00XXXXX
secret=PASSWORD
qualify=yes
nat=no
insecure=port,invite
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
disallow=all
allow=alaw&ulaw&g726&g729
trustrpid=yes
sendrpid=pai
transport=tls


To Registration String θα είναι το ακόλουθο:

tls://id00XXXXX:[email protected]:5061/id00XXXXX


Παράδειγμα:
id0010000:[email protected]@sip.supervoice.eu:5061/id0010000


3. Πραγματοποιήστε είσοδο στο asterisk CLI σας και πληκτρολογείστε:
sip show registry


Εάν το registration του trunk σας είναι επιτυχές το PBX σας θα σας επιστρέψει μήνυμα παραπλήσιο με το παρακάτω:


Host                                dnsmgr            Username            Refresh State            Reg.Time
sip.supervoice.eu:5060      N                    10000105            RegisteredMon,         06 Feb 2017 16:21:28


Τέλος, το Asterisk PBX σας δεν θα πρέπει να ελέγχει την γνησιότητα των TLS certificates όσο λειτουργεί ως client. Επομένως θα πρέπει να εισάγετε τις παρακάτω γραμμές στο αρχείο /etc/asterisk/sip_ custom.conf και να πραγματοποιήσετε ένα “core reload” μέσα από το Asterisk CLI.


tlsbindaddr=[::]:5061
tlsdontverifyserver=yes
tlsclientmethod=tlsv1
tlsenable=yes
tlsprivatekey=/etc/asterisk/keys/default.key
tlscertfile=/etc/asterisk/keys/default.crt