ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ GRANDSTREAM UCM ΜΕ SUPERVOICE

23.06.20 10:20 PM By Irene - Comment(s)
Πραγματοποίηση Registration


Για να συνδέσετε το Supervoice Trunk σας χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (Transport Layer Security) πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:


1. Αρχικά, μεταβείτε από το UCM Web - Interface στις ρυθμίσεις PBX Settings -> SIP Settings -> TCP/TLS και ενεργο...

How to connect Grandstream UCM with Supervoice

23.06.20 01:58 AM By Irene - Comment(s)
Instructions step by step to connect GRANDSTREAM UCM 6xxx with SUPERVOICE