ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ 3CX ΜΕ SUPERVOICE

01.07.20 02:08 AM By Irene - Comment(s)
1. Για να συνδέσετε το Supervoice Trunk θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε Public Static IP.

2. Θα πρέπει να μας αποστείλετε ένα email στο [email protected] με την Public Static IP που χρησιμοποιεί το 3CX για να συνδεθεί στο Internet προκειμένου να χαρακτηρισθεί ως αποδεκτή IP ή εναλλακτικά αν δεν...

INSTRUCTIONS FOR CONNECTING 3CX WITH SUPERVOICE

01.07.20 02:03 AM By Irene - Comment(s)
1. Connecting the Supervoice Trunk can be done only by using Public Static IP.

2. You must send us by email at [email protected] the Public Static IP that 3CX uses to connect to the Internet in order to be added as an acceptable IP or if you do not have a Public Staic IP, send us the FQDN th...