Οδηγίες για την ενεργοποίηση εκτροπής κλήσεως

09.09.20 04:59 PM By Irene - Comment(s)
Οδηγίες για την ενεργοποίηση εκτροπής κλήσεως
Για την ενεργοποίηση εκτροπής (Call Forward) θα πρέπει να καλέσετε το 2107100999 από το Supervoice Trunk σας και παρακάτω είναι οι επιλογές που έχετε στο αυτοματοποιημένο μήνυμα.


Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία προώθησης κλήσεων Supervoice, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες βήμα προς βήμα.


1. Πληκτ...

Supervoice Call Forward Service Instructions

09.09.20 04:28 PM By Irene - Comment(s)
Supervoice Call Forward Service Instructions

To use Supervoice Call Forward Service, please follow below step-by-step instructions.

1. Dial +302107100999 from your PBX using your Supervoice account
2. If you wish to set your call forward unconditional destination (call forward all), please press 1
    2.1. Please enter the desired ...

INSTRUCTIONS FOR CONNECTING GS WAVE WITH SUPERVOICE

01.07.20 02:31 AM By Irene - Comment(s)
INSTRUCTIONS FOR CONNECTING GS WAVE WITH SUPERVOICE
GS Wave is available on Android and iOS devices  (Android Link , IOS Link )


To connect your Supervoice Trunk to GS Wave by using the predefined list of VoIP Providers you need to follow these steps:


1. Download and install GS Wave depending on your phone's operating system2. G...

INSTRUCTIONS FOR CONNECTING 3CX WITH SUPERVOICE

01.07.20 02:08 AM By Irene - Comment(s)
INSTRUCTIONS FOR CONNECTING 3CX WITH SUPERVOICE
1. Connecting the Supervoice Trunk can be done only by using Public Static IP.

2. You must send us by email at [email protected] the Public Static IP that 3CX uses to connect to the Internet in order to be added as an acceptable IP or if you do not have a Public Staic IP, send us the FQDN th...

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ 3CX ΜΕ SUPERVOICE

01.07.20 02:08 AM By Irene - Comment(s)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ 3CX ΜΕ SUPERVOICE
1. Για να συνδέσετε το Supervoice Trunk θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε Public Static IP.

2. Θα πρέπει να μας αποστείλετε ένα email στο [email protected] με την Public Static IP που χρησιμοποιεί το 3CX για να συνδεθεί στο Internet προκειμένου να χαρακτηρισθεί ως αποδεκτή IP ή εναλλακτικά αν δεν...

INSTRUCTIONS FOR CONNECTING ASTERISK BASED PBX WITH SUPERVOICE

01.07.20 01:58 AM By Irene - Comment(s)
INSTRUCTIONS FOR CONNECTING ASTERISK BASED PBX WITH SUPERVOICE
1. Access to the Supervoice service and registration of the Supervoice Trunk is provided using TLS.


2. Create a new SIP Trunk in your PBX using the following peer details replacing the fromuser and username field with your id and the password that was sent from you via SMS:
context=from-trunk
type=peer
...

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ASTERISK BASED PBX ΜΕ SUPERVOICE

01.07.20 01:47 AM By Irene - Comment(s)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ASTERISK BASED PBX ΜΕ SUPERVOICE
1. Η πρόσβαση στην υπηρεσία Supervoice και η εγγραφή στο Supervoice Trunk παρέχεται χρησιμοποιώντας TLS.


2. Δημιουργείστε ένα νέο SIP Trunk στο PBX σας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω peer details, αντικαθιστώντας τα πεδία fromuser και username με το id σας, καθώς και το password με το password που σας έ...

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ GSWAVE ΜΕ SUPERVOICE

01.07.20 01:23 AM By Irene - Comment(s)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ GSWAVE ΜΕ SUPERVOICE
Το GS Wave είναι διαθέσιμο σε android και iOS συσκευές (Android Link , IOS Link )


Για να συνδέσετε το Supervoice Trunk σας στο GS Wave χειροκίνητα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:


1. Κατεβάζετε και κάνετε εγκατάσταση το GS Wave ανάλογα με το λειτουργικό του τηλεφώνου σας

2. Μεταβείτ...

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ GRANDSTREAM UCM ΜΕ SUPERVOICE

23.06.20 10:20 PM By Irene - Comment(s)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ GRANDSTREAM UCM ΜΕ SUPERVOICE
Πραγματοποίηση Registration


Για να συνδέσετε το Supervoice Trunk σας χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (Transport Layer Security) πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:


1. Αρχικά, μεταβείτε από το UCM Web - Interface στις ρυθμίσεις PBX Settings -> SIP Settings -> TCP/TLS και ενεργο...

How to connect Grandstream UCM with Supervoice

23.06.20 01:58 AM By Irene - Comment(s)
How to connect Grandstream UCM with Supervoice
Instructions step by step to connect GRANDSTREAM UCM 6xxx with SUPERVOICE